Liên hệ

CÔNG TY TNHH FERMI VIỆT NAM

 Địa chỉ: Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội

 Tel: 043.295.9422 – Fax: 043.958.5046

 Hotline: 1900.86.66.04

 Email: fermivietnam@gmail.com

 Website: https://fermi.vn/